Hướng dẫn thay đổi máy chủ DNS nhanh chóng bằng dòng lệnh để không bị chặn bởi điểm truy cập