Có lẽ nhiều bạn cũng đoán được (hoặc là không 🤔), blog này được thành lập bởi hai người anh em họ (thật) chúng tôi. Anh em chúng tôi từ lâu đã muốn chia sẻ những ý tưởng về “bất cứ cái gì liên quan đến phầm mềm”. Bất cứ ai cũng được hoan nghênh ở đây vì kiến thức, ý tưởng, và đùa nhảm (😂🤪). Đọc, viết, phát hành, đăng bài chéo bao nhiêu cũng được, bởi vì

Chia sẻ là quan tâm

Có chúa mới biết ai nói câu này

Đừng chần chừ gì nữa, vào ngay hướng dẫn của chúng tôi và bắt đầu viết đi 🎉!

Tinh Thần TheCodeCousins

Trên cả trang blog (mà đã đầy rẫy trên mạng!!), chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng TheCodeCousins mà ai cũng sẵn sàng chia sẻ hiểu biết, ý kiến, hay là ngay cả những sai lầm của họ để người khác học tập. Không có điều gì có thể cản được bạn trở thành một code cousin mới của chúng tôi, kể cả bạn có trẻ 👶, già 👴, là nhà khoa học 👩‍🔬, kĩ sư 👨‍🔧, ma cà rồng 🧛, thần đèn 🧞, nhân ngư 🧜‍♀️, hay thần tiên 🧚‍♀️.

Là những người tin rằng kiến thức nên được chia sẻ miễn phí, TheCodeCousins miễn phí và sẽ mãi mãi là như thế. Chúng tôi sẽ không bao giờ chạy quảng cáo, hay chia sẻ thông tin trên site vào bất cứ một mục đích nào vì lợi nhuận. Tư tưởng pen-source đã cho chúng ta một môi trường đầy hợp tác để xây dựng phần mềm dựa trên công sức của nhau. Có lí do gì mà chúng ta không dùng nó để chia sẻ kiến thức? Nếu bạn đã xem hướng dẫn của chúng tôi, chắc bạn đã biết chúng tôi nhận đóng góp bằng pull requests, thứ cốt yếu giúp cho việc đóng góp vào open-source dễ dàng. Không chỉ pull requests, chúng tôi còn dùng rất nhiều công cụ open-source khác như hugo, hay là Github Pages. TheCodeCousins đơn giản là một dự án open-source, cũng giống như Nền Tảng Linux. Mặc dù nó chắc sẽ chẳng bao giờ có số người đóng góp ∞ như nền tảng Linux, chúng tôi tin rằng TheCodeCousins sẽ mãi luôn mang một tinh thần open-source!! 🚀🚀🚀